Jdi na obsah Jdi na menu
 


jaké vybrat

Jaké yoyo vybrat na začátek...

V této sekci se vám pokusíme pomoct s výběrem vašeho prvního yoya. Tímto článkem se sice nemusíte doslova řídit, ale věřte, že zak­ládáme na našich dlou­ho­letých zkušenos­tech a přesně víme, co je pro začí­na­jícího yoy­era nejdůležitější.

Za prvé je důležité si uvě­domit, na jakém stylu chcete svojí yoyo kar­iéru budovat. 99% všech yoy­erů poměrně správně začíná stringovými tricky. Jsou naprostým zák­la­dem všeho, s čím se v budoucnu setkáte, a jsou zák­lad­ním kamenem všech ostat­ních yoyo stylů. Právě proto se zde zaměříme právě na tuto kat­e­gorii yoyování.

Vaše první yoyo by se mělo vracet na trhnutí, a to hned z něko­lika důvodů. První z nich je, že bude daleko snažší se naučit zák­ladní tricky právě s respon­sivním yoyem. Druhým důvo­dem je, že yoyeři, kteří si jako první yoyo koupí nere­spon­sivní, si neosvojí jak se yoyo chová a pos­tu­pem času budou při yoy­ování vypa­dat, jako že mají jak­ousi podi­v­nou chorobu. Při yoy­ování vypadají jako by yoyo drželi poprvé v ruce a rozhodně si jejich okolí neb­ude myslet, že si hrají s něčím zají­mavým nebo cool.

Naprosto ideální na naučení zák­lad­ních pohybů, jako je Throw down, sleeper, for­ward pas, Around the World nebo Rock the Baby, je yoyo Dun­can Mos­quito nebo Fly­ing Squir­rel. Tyto yoya v sobě mají ložisko a tím pádem se točí déle než yoya s fixním stře­dem. Jako návra­tový sys­tém použí­vají Fric­tion Stick­ers, takže jsou velice snadno nas­tavitelné přesně podle potřeb yoy­era. Jejich Mod­i­fied tvar vás naučí přes­nosti a později neb­udete mít nej­menší prob­lém se správně tre­fit na provázek. Ceny se pohy­bují od 200,- do 350,- korun. Pokud máte menší rozpočet a nejste si jisti, že vás yoy­ování začne bavit, tak si pořidtě Dun­can Wheels. Ten seženete okolo 120,- korun a krásně se s ním naučíte zák­lady nezbytné pro další tricky. K jaké­muko­liv yoyu doporuču­jeme nakoupit ale­spoň 10 provázků, vzh­le­dem k tomu, že se opotře­bová­vají a je nutno je po čase vyměnit.

Další fází jsou poko­rčile­jší tricky typu Fly­ing trapeze, Dou­ble or Noth­ing nebo třeba Matrix. Všechny tyto tricky v klidu zváld­nete i s Mosqitem a Fly­ing Squir­rel. S Wheels už budete mít trochu prob­lémy, pro­tože nemá ložisko. Zde doporuču­jeme zak­oupit yoya Dun­can Free­hand nebo Free­hand Zero. Jedná se o plas­tová, středně pokročilá yoya se, kteými zvlád­nete napros­tou většinu tricků v prvním roce vašeho yoy­ování. A navíc neb­ude vadit, když s nima praštíte o zem. Yoya jsou širší a mají tzv. But­ter­fly tvar. V balení také najdete pro­tizá­važí (tzv. coun­ter­weight) a můžete začít zkoušet Free­hand styl. Jejich zásadní výhodou je, že jsou nas­tavitelná přesně podle potřeb nebo úrovně yoy­era. U obou stačí vyměnit kla­sické Fric­tion Stick­ers za Sil­i­con Fric­tion Stick­ers, yoyo se začne méně vracet, a to vám umožní dělat složitější tricky a prod­louží se vám sleeper. Jak­mile se dostanete přes trick Kamikaze, tak je na čase vyčis­tit ložisko a naučit se tzv. bind. Yoyo se totiž přes­tane vracet pouze na trhnutí, ale budete ho muset vrátit pomocí tricku. Toto je zásadní krok vašeho yoy­ování. Otevře se vám spoustu nových možností a pravděpodobně už neb­udete tento článek potře­bo­vat, pro­tože budete o yoyvání vědět dost.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

yo yo Desperádo

(Petr, 28. 10. 2012 1:39)

Já bych se chtěl zeptat jestli todle yo yo je taky dobré http://www.rebelie.cz/produkt/magic-yoyo-n8-gold